RSS Slovensky Česky English Deutsch Magyar

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

EKI Realitná kancelária

Vitajte na stránke našej realitnej kancelárie.

 

Naša RK pôsobí na realitnom trhu od roku 1999.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti realít na vysokej profesionálnej úrovni s individuálnym prístupom ku každému klientovi.

 

 • Sprostredkovanie  kúpy, predaja, a prenájmu nehnuteľností v Bratislave a okolí, kompletný realitný servis, oceňovanie nehnuteľností, geometrické plány.
 • Poradenstvo pri investovaní do nehnuteľností.
 • Správa a údržba nehnuteľností.
 • Home staging: upravíme Vašu nehnuteľnosť, tak aby sa, čím skôr predala/prenajala a to za najvyššiu možnú cenu.
 • Upratanie, vymaľovanie  resp. vypratanie nehnuteľností.
 • Poradenstvo pri financovaní nehnuteľnosti, hypotekárne úvery.
 • Poistenie nehnuteľností.
 • Relokačné služby.
 • Mediácie: mimosúdne riešenie sporov.


Osobné stretnutie v RK si je potrebné dohodnúť telefonicky.
Ing. Zuzana Ružeková -E.K.I., IČO: 36929018, Silvánska 6, 84104 Bratislava
0903234999, eki@ekireal.sk


INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV 

v zmysle zákona 391/2015 Z. z.: 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlase s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údahov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa.

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z. vyžaduje ochovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektrickom formáte a preniesť ich k inému subjektu ( avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami),
 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Váš tím EkiReal

1-Zimmer-Wohnung Verkauf (Angebot)

1-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Záhorská Bystrica - Bratislavská
Verkauf (Angebot), 1-Zimmer-Wohnung Bratislava - Záhorská Bystrica
125 000,00 EUR
Detail

Grundstück für Einfamilienhäuser Verkauf (Angebot)

Grundstück für Einfamilienhäuser, Verkauf (Angebot), Bratislava - Vrakuňa - Hradská
Verkauf (Angebot), Grundstück für Einfamilienhäuser Bratislava - Vrakuňa
230 000,00 EUR
Detail

2-Zimmer-Wohnung Verkauf (Angebot)

2-Zimmer-Wohnung, Verkauf (Angebot), Bratislava - Ružinov - Budovateľská
Verkauf (Angebot), 2-Zimmer-Wohnung Bratislava - Ružinov
240 000,00 EUR
Detail

Gartenhaus Verkauf (Angebot)

Gartenhaus, Verkauf (Angebot), Bratislava - Vrakuňa - Hradská
Verkauf (Angebot), Gartenhaus Bratislava - Vrakuňa
230 000,00 EUR
Detail

Büros, Verwaltungsräume Vermietung (Angebot)

Obrázok nie je k dispozícii
Vermietung (Angebot), Büros, Verwaltungsräume Bratislava - Petržalka
296,00 EUR/Monat
Detail

3-Zimmer-Wohnung Kauf (Anfrage)

3-Zimmer-Wohnung, Kauf (Anfrage), Bezirk Bratislava IV
Kauf (Anfrage), 3-Zimmer-Wohnung
Detail

2-Zimmer-Wohnung Kauf (Anfrage)

2-Zimmer-Wohnung, Kauf (Anfrage), Bratislava - Karlova Ves
Kauf (Anfrage), 2-Zimmer-Wohnung Bratislava - Karlova Ves
Detail

3-Zimmer-Wohnung Kauf (Anfrage)

Obrázok nie je k dispozícii
Kauf (Anfrage), 3-Zimmer-Wohnung Bratislava - Karlova Ves
Detail